ČESKY

Kētos je velryba snu, příšera Múzy. Ať žije Múzismus!
Kētos překládá nepřeložitelné mezi češtinou a němčinou a vydává i původní českou tvorbu.

***

Akce viz Lesungen a Ankündigungen

***

Publikace pouze v češtině:
* Ondřej Cikán: Kommentář ke Krvavému románu Josefa Váchala
Ondřej Cikán: Nejsladší potrava // básně

Poprvé v češtině publikovaná díla českých autorů v zrcadlovém překladu do němčiny:

Adam Borzič: Dějiny nitě // básně 
Ondřej Hložek: Trautes Heim // básně
J.H. Krchovský: Jakoby // vůbec poprvé publikované básníkovy prózy
* Manifest Múzismu
August Vojtěch Nevšímal: Tollenstein // Tajnosti hradu Tollenšteina // próza

Zrcadlový překlad z němčiny do češtiny s českým doslovem:

Rainer Maria Rilke: Kornet – Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilkeho

Německým doslovem opatřené zrcadlové překlady do němčiny známých českých děl:
* Karel Hlaváček: Spät gegen Morgen // Pozdě k ránu
J.H. Krchovský: Mumie auf Reisen // Mumie na cestách a další básně
Zuzana Lazarová: Das Eiserne Hemd // Železná košile
Karel Hynek Mácha: Briefe im Feuer // Dopisy v ohni
* Antonín Sova: Warum so spät? // Proč tak pozdě?
* Ivo Vodseďálek: Am Esstisch // U jídelního stolu

Překlady z češtiny pouze v německém vydání a další publikace viz Bücher.

***

Ve Vídni a trochu i v Praze sídlící a 2018 založené nakladatelství Kētos vydává především překlady nepřeložitelného, ale i původní českou tvorbu: divokou poezii i dobrodružnou, poetickou prózu, a je jedno, jestli pocházejí ze současnosti nebo dávné minulosti. Věrný, poetický překlad, respektující rytmiku, zvukomalebnost a obrazotvornost originálu, je s to obohatit a inspirovat i literaturu cílového jazyka. 

Špatný překlad je jako lež. Dobrý překlad si vyžaduje hromady času. Kētos je provozován neziskovým spolkem Verein zur Unterstützung märchenhaften Theaters (Die Gruppe) a časem nešetří. Všechny překlady Kēta jsou pořizovány s nejvyšší poetickou i vědeckou vážností. 


Jeden z hlavních záměrů Kéta spočívá v propagaci české poezie v německém prostředí. Proto tvoří většinu jeho publikací právě překlady z češtiny do němčiny, opatřené většinou komentářem a doslovem. Jsou podporovány Ministerstvem kultury ČR


Zároveň má Kētos dlouhodobě v úmyslu, publikovat i překlady z němčiny do češtiny a původní českou poetickou tvorbu. Začátkem byl Rainer Maria Rilke a překlad jeho básně Kornet. V roce 2020 následovala česká básnická sbírka Ondřeje Cikána vydaná pouze česky, a dále pak poprvé 
v češtině publikované a rovnou zrcadlově do němčiny přeložené knížky Adama Borziče a J.H. Krchovského, první český komentář k Váchalovu Krvavému románu a původně česky psaný Manifest Múzismu.

Všechny publikace Kēta v češtině i jeho překlady z češtiny jsou přístupné v České republice 
a na Slovensku přes distribuci www.kosmas.cz, a jinak celosvětově přes distribuci Südost, 
viz Kontakt.

Múza je čas všeho.