10.01.2020

August V. Nevšímal: Tollenstein

August Vojtěch Nevšímal: Tollenstein
Geheimnisse der Burg Tollenstein
Tajnosti hradu Tollenšteina
Česky / Deutsch
Poprvé knižně i v češtině!

Josef Váchal schrieb im "Blutigen Roman", daß dieser von Nevšímals "Geheimnissen der Burg Tollenstein" noch übertroffen werde. – Hört! Hört! – Siehe da, tatsächlich sind die Abenteuer des Ritters Achmed della Schwarzkosteletz, des Räuberfürsten Barbono Sombarro, des verliebten Offiziers Orso Tuberculoso und der schönen Camelia kaum zu schlagen. Die Übersetzung ins Tschechische stammt vom preußisch-österreichischen Bestseller-Autor Wynfried Schecke zu Gülitz!

Weitere Mikro-Romane sind enthalten im Band Ondřej Cikán: Mein Liebling ist Gewölk.

Josef Váchal píše v "Krvavém románu", že ještě lepší jsou Nevšímalovy "Tajnosti hradu Tollenšteina". – Slyšte! Slyšte! – A skutečně jsou dobrodružství, jež prožívají statečný rytíř Achmed della Černý Kostelec, vůdce loupežníků Barbono Sombarro, zamilovaný voják Orso Tuberculoso a krásná Camelie téměř nepřekonatelná. Tento velezajímavý román, který takořka předjímá moderní multižánrovou prózu, byl zveřejněn v časopise „Paleček“ 1876. Nyní vychází poprvé knižně, a medle dvojjazyčně i s německým překladem, jejž pořídil bestsellerový autor Wynfried Schecke zu Gülitz!

***
August Vojtěch Nevšímal (1847–1916) arbeitete als Anwalt in Prag und veröffentlichte eine Vielzahl von Fachbüchern. Zugleich verfasste er humoristische Literatur und gab die Zeitschrift "Paleček" ("Däumling") heraus. Seine "unblutige" Tragödie Ödipus König wurde von Karel Kovařovic als Oper vertont. Auch Nevšímals Gattin Krista (1854–1935) war literarisch tätig, engagierte sich für Frauenrechte und übersetzte aus dem Französischen.

August Vojtěch Nevšímal (1847–1916) působil v Praze jako právník a vydal množství knih z oboru. Zároveň psal humoristickou literaturu a vydálval časopis "Paleček". Jeho "nekrvavou" tragédii "Edip král" zhudebnil Karel Kovařovic. I Nevšímalova žena Krista (1854–1935) byla literárně činná, angažovala se pro práva žen a překládala z francouzštiny. 

***
Vyšlo za podpory MKČR. Gefördert durch das Kulturministerium der Tschechischen Republik.

***
August Vojtěch Nevšímal: Tollenstein
Geheimnisse der Burg Tollenstein – Versuch eines modernen Romans mit allem Zubehör
Tajnosti hradu Tollenšteina – Pokus moderního románu se všemi náležitostmi
übersetzt von / přeložil: Wynfried Schecke zu Gülitz
herausgegeben von / vydal: Ondřej Cikán
Jänner / leden 2020 / Kētos Band 10 / svazek 10.
64 Seiten
Hardcover mit Fadenbindung / šitá v pevné obálce
EUR 15 / CZK 200 (bis / do 28.2. 2023)
EUR 18 / CZK 250 (od / ab 1.3. 2023)

ISBN: 978-3-903124-11-0