29.07.2020

Kommentář ke Krvavému románu Josefa Váchala

První český kommentář Váchalova nejúspěšnějšího románu
Česky / nur Tschechisch

Váchalův Krvavý román není jen legrace a mystifikace, alébrž veleprecisně komponované dílo, otvírájící téměř každým slovem, každou narážkou a každou zdánlivou chybou dvéře do nesčetných komnat, sálův a pokojíků. Vystupňování typických krvákových prvků vytváří poetiku mnohovrstvých associací — a nakonec se z nesčetných dějových linek a grafických point vyklube poetologický koncept současnosti všeho

Kdo komu kdy vykopne ok–o? 
Na koho odkazují jména Rudibanera či Elzevíra? Kdo je rada Jäger, dr. Čumenda či lékárník 
z Vyhlídky? A krucityrkn, kde leží dědina N.?

Ondřej Cikán pracoval na německém překladu a vůbec prvním kommentáři Krvavého románu 6 let. Nýni vychází jeho kommentář i v češtině — a to 
s bibliografií všech Váchalem zmíněných lidových románů. 

***
Podpořeno MKČR.

***
Ondřej Cikán: Kommentář ke Krvavému románu Josefa Váchala 
(bibliografii krvákův obsahující)
z němčiny přeložil Physétér Mousaios Hecht

Září 2020 / Kētos sv. 16.
160 stran
Kniha šitá v pevné obálce, záložka
CZK 290 / EUR 15 (bis 28.2. 2023)
CZK 290 / EUR 20 (ab 1.3. 2023)

ISBN: 978-3-903124-16-5