10.01.2020

Adam Borzič: Dějiny nitě / Die Geschichte des Fadens

Adam Borzič
Dějiny nitě – Proti démonům
Die Geschichte des Fadens – Gegen Dämonen
Gedichte / Básně
Česky / Deutsch
Novinka i v češtině!


Wie erscheint die Linie der Gegenwart vor dem Faden der Unendlichkeit? Was sind Dämonen aus Hass und Hässlichkeit vor dem Ozean aus Schönheit und Gott? Der leidenschaftliche, poetisch-mystische Dichter Adam Borzič schreibt mit orphischem Ernst. Und er scheut niemals den Versuch, alles zu umfassen: das Weltall um uns und in uns. Seine bilder- und anspielungsreichen, lautmalerischen Gedichte sind eine Beschwörung der Menschlichkeit, die verlorenzugehen droht.

Jak vypadá linie současnosti před nití obvíjející věčnost? Jak jeví se nenávistní démoni ošklivosti před oceánem krásy a Boha? Vášnivý, poeticky mystický básník Adam Borzič píše s orfickou vážností a nikdy se nebojí pokusu obsáhnout vše: vesmír v nekonečné dálce i duši. Jeho zvukomalebné básně plné obrazů a narážek jsou vzýváním lidskosti, jež hrozí vytratit se. Nový Borzičův cyklus „Dějiny nitě“ vychází rovnou dvojjazyčně česky a německy.

Zum Vergleich: Die anderen Publikationen zeitgenössischer Dichtung aus Tschechien: Hložek, Lazarová, Krchovský, Cikán, Ciprysová.
Další publikace současné české poezie v nakladatelství Kétos: Hložek, Lazarová, Krchovský, Cikán, Ciprysová.

***
Gefördert durch das Kulturministerium der Tschechischen Republik.

***
Adam Borzič: Dějiny nitě / Die Geschichte des Fadens – Gegen Dämonen / Proti démonům
übersetzt von / přeložila Martina Lisa
März / březen 2020 / Kētos Band 12 / svazek 12.
64 Seiten / stran
Hardcover mit Fadenbindung / šitá v pevné obálce
EUR 18 / CZK 200 (bis 28.2. 2023)
EUR 18 / CZK 250 (ab 1.3. 2023)

ISBN: 978-3-903124-14-1