10.01.2020

Ondřej Hložek: Trautes Heim

Trautes Heim – Auf wackeligen Beinen
Trautes Heim – Na vratkých nohou
Gedichte / Básně
Česky / Deutsch
Novinka i v češtině!


Was ist denn das „Traute Heim“, fragt Ondřej Hložek in seinen gefühlvollen, im Österreichischen Schlesien angesiedelten Gedichten. Ist es der Ort, wo man fast vom Blitz getroffen wurde? Oder die Erinnerung an den Vater in einem morschen Häuschen mitten im Wald? Oder eine Villa in Schmetterlingsform auf Sandfundament? Der Band enthält zwei neue Sammlungen des jungen Dichters aus Troppau: „Trautes Heim“ und „In der Sprache der Rehe“.

Co je to vlastně „Útulný domov“, ptá se Ondřej Hložek ve svých cituplných, v Rakouském Slezsku usídlených básních. Je to místo, kde nás málem zasáhl blesk? Vzpomínka na otce v ztrouchnivělé chatě uprostřed lesa? Nebo vila ve tvaru motýla na pískových základech? Svazek obsahuje dvě nové sbírky mladého opavského básníka „Trautes Heim“ a „Řečí srn“, které vycházejí rovnou dvojjazyčně: česky a v německém překladu Ondřeje Cikána.

Zum Vergleich: Die anderen Publikationen zeitgenössischer Dichtung aus Tschechien: Borzič, Lazarová, Krchovský, Cikán, Ciprysová.
Další publikace současné české poezie v nakladatelství Kétos: Borzič, Lazarová, Krchovský, Cikán, Ciprysová. 

***
Gefördert durch das Kulturministerium der Tschechischen Republik.

***
Ondřej Hložek: Trautes Heim – Na vratkých nohou / Auf wackeligen Beinen
übersetzt von / přeložil Ondřej Cikán
März / březen 2020 / Kētos Band 13 / svazek 13.
80 Seiten / stran
Hardcover mit Fadenbindung / šitá v pevné obálce
EUR 18 / CZK 200 (bis 28.2. 2023)
EUR 18 / CZK 250 (ab 1.3. 2023)

ISBN: 978-3-903124-13-4

***
Textprobe:

querschnitt
durch den hals
atme licht

kopf nach oben
glieder einsetzen
unregelmäßig gießen

zwei schläuche sprießen daraus
von einer sehnsucht verbunden

vergeblich
wie zärtlichkeit

***
Ukázka:

příčný řez
krkem
dýchej světlo

hlavu nahoru
údy zasadit
zalévat nepravidelně

vyklíčí dva měchy
spojené jednou touhou

natolik marnou
jako je něha