07.01.2023

  


PRAHA

GORGÓ – Theaterstück / divadelní hra
30.1. 2023, 19:30
8.2. 2022, 19:30
28.2. 2022, 19:30
Text: Ondřej Cikán
Režie: Antonín Šilar, Ondřej Cikán
Plakát: Terezie Chlíbcová
Divadlo X10.

WIEN

9.2. 2023, 19:00
Zieglergasse 26a, 1070 Wien
Dämonische Dame & Magisches Matt
Lesung mit Ondřej Cikán und Anatol Vitouch